statisztikák

» népszámlálási adatok  
 
     
 
KERESÉS TELEPÜLÉSRE MEGYE
 
             
     
 
kapcsolódik

 

 

Variaş c. / Varjas község (Temes megye)

Községközpont. A következő települések adatait foglalja magába: Varjas, Kétfél, Kisszentpéter

Felekezeti megoszlás 2011
Összes Ortodox Katolikus Református Pünkösdista
5682 3799 521 28 302
Görög Katolikus Baptista Adventista Muzulmán Unitárius
36 78 9 - -
Evangéliumi Óhitű ortodox Zsinat-presbiteri evangélikus-lutheránus Evangélikus Ágostai evangélikus
- * - - -
Zsidó Jehova Más Felekezeten kívüli Ateista
11 5 * * 3
Nem válaszolt
294

Felekezeti megoszlás 2002
Összes Ortodox Katolikus Református Pünkösdista
6117 5018 671 30 288
Görög Katolikus Baptista Adventista Muzulmán Unitárius
10 68 10 0 1
Evangéliumi Óhitű ortodox Zsinat-presbiteri evangélikus-lutheránus Evangélikus Ágostai evangélikus
1 0 0 0 0
Zsidó Más Felekezeten kívüli Ateista Nem válaszolt
6 6 4 3 1

Felekezeti megoszlás 1850-1992

Év Összesen Ortodox Görög katolikus Római katolikus Refor-mátus Evangé-
likus
Unitá-
rius
Izraelita Egyéb összesen Baptista Pünkös-dista Adven-tista
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13(c) Jakabffy Elemér Alapítvány, Media Index Egyesület 1999-2004
Impresszum | Médiaajánlat | Adatvédelmi záradék