statisztikák

» népszámlálási adatok  
 
     
 
KERESÉS TELEPÜLÉSRE MEGYE
 
             
     
 
kapcsolódik

 

 

Uivar c. / Újvár község (Temes megye)

Községközpont. A következő települések adatait foglalja magába: Újvár, Öregfalu, Aurélháza, Magyarszentmárton

Felekezeti megoszlás 2011
Összes Ortodox Katolikus Református Pünkösdista
2453 1382 507 14 111
Görög Katolikus Baptista Adventista Muzulmán Unitárius
299 4 10 - 3
Evangéliumi Óhitű ortodox Zsinat-presbiteri evangélikus-lutheránus Evangélikus Ágostai evangélikus
- - - - -
Zsidó Jehova Más Felekezeten kívüli Ateista
- 8 4 - -
Nem válaszolt
108

Megjegyzés: 2008-ban kivált belőle és önállósult Ótelek (Otelec), a következő településekkel: Ótelek és Jánosfölde.


Felekezeti megoszlás 2002
Összes Ortodox Katolikus Református Pünkösdista
4421 2345 1374 44 172
Görög Katolikus Baptista Adventista Muzulmán Unitárius
404 9 3 0 10
Evangéliumi Óhitű ortodox Zsinat-presbiteri evangélikus-lutheránus Evangélikus Ágostai evangélikus
0 0 0 1 1
Zsidó Más Felekezeten kívüli Ateista Nem válaszolt
0 51 4 1 2

Felekezeti megoszlás 1850-1992

Év Összesen Ortodox Görög katolikus Római katolikus Refor-mátus Evangé-
likus
Unitá-
rius
Izraelita Egyéb összesen Baptista Pünkös-dista Adven-tista
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13(c) Jakabffy Elemér Alapítvány, Media Index Egyesület 1999-2004
Impresszum | Médiaajánlat | Adatvédelmi záradék