statisztikák

» népszámlálási adatok  
 
     
 
KERESÉS TELEPÜLÉSRE MEGYE
 
             
     
 
kapcsolódik

 

 

Topolovăţu Mare c. / Nagytopoly község (Temes megye)

Községközpont. A következő települések adatait foglalja magába: Nagytopoly, Temeskirályfalva, Újjózseffalva(a), Sustra, Kistopoly

Felekezeti megoszlás 2011
Összes Ortodox Katolikus Református Pünkösdista
2574 2019 142 4 145
Görög Katolikus Baptista Adventista Muzulmán Unitárius
35 14 - - -
Evangéliumi Óhitű ortodox Zsinat-presbiteri evangélikus-lutheránus Evangélikus Ágostai evangélikus
- - - 5 -
Zsidó Jehova Más Felekezeten kívüli Ateista
- * 4 * *
Nem válaszolt
84

Felekezeti megoszlás 2002
Összes Ortodox Katolikus Református Pünkösdista
2971 2491 211 10 140
Görög Katolikus Baptista Adventista Muzulmán Unitárius
64 38 0 0 0
Evangéliumi Óhitű ortodox Zsinat-presbiteri evangélikus-lutheránus Evangélikus Ágostai evangélikus
0 1 0 0 0
Zsidó Más Felekezeten kívüli Ateista Nem válaszolt
0 10 1 1 4

Felekezeti megoszlás 1850-1992

Év Összesen Ortodox Görög katolikus Római katolikus Refor-mátus Evangé-
likus
Unitá-
rius
Izraelita Egyéb összesen Baptista Pünkös-dista Adven-tista
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13(c) Jakabffy Elemér Alapítvány, Media Index Egyesület 1999-2004
Impresszum | Médiaajánlat | Adatvédelmi záradék