statisztikák

» népszámlálási adatok  
 
     
 
KERESÉS TELEPÜLÉSRE MEGYE
 
             
     
 
kapcsolódik

 

 

Ştiuca c. / Csukás község (Temes megye)

Községközpont. A következő települések adatait foglalja magába: Csukás, Dragomér, Ollóság, Krassógombás

Felekezeti megoszlás 2011
Összes Ortodox Katolikus Református Pünkösdista
1813 875 20 - 483
Görög Katolikus Baptista Adventista Muzulmán Unitárius
3 26 8 - -
Evangéliumi Óhitű ortodox Zsinat-presbiteri evangélikus-lutheránus Evangélikus Ágostai evangélikus
- 136 - - -
Zsidó Jehova Más Felekezeten kívüli Ateista
- * 221 - -
Nem válaszolt
39

Felekezeti megoszlás 2002
Összes Ortodox Katolikus Református Pünkösdista
1838 862 21 1 425
Görög Katolikus Baptista Adventista Muzulmán Unitárius
4 24 2 0 0
Evangéliumi Óhitű ortodox Zsinat-presbiteri evangélikus-lutheránus Evangélikus Ágostai evangélikus
4 477 0 0 2
Zsidó Más Felekezeten kívüli Ateista Nem válaszolt
0 2 3 0 11

Felekezeti megoszlás 1850-1992

Év Összesen Ortodox Görög katolikus Római katolikus Refor-mátus Evangé-
likus
Unitá-
rius
Izraelita Egyéb összesen Baptista Pünkös-dista Adven-tista
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13(c) Jakabffy Elemér Alapítvány, Media Index Egyesület 1999-2004
Impresszum | Médiaajánlat | Adatvédelmi záradék