statisztikák

» népszámlálási adatok  
 
     
 
KERESÉS TELEPÜLÉSRE MEGYE
 
             
     
 
kapcsolódik

 

 

Sânandrei c. / Szentandrás község (Temes megye)

Községközpont. A következő települések adatait foglalja magába: Szentandrás, Merczyfalva, Temeskovácsi

Felekezeti megoszlás 2011
Összes Ortodox Katolikus Református Pünkösdista
5717 4462 216 32 159
Görög Katolikus Baptista Adventista Muzulmán Unitárius
171 58 31 * -
Evangéliumi Óhitű ortodox Zsinat-presbiteri evangélikus-lutheránus Evangélikus Ágostai evangélikus
8 4 * 3 -
Zsidó Jehova Más Felekezeten kívüli Ateista
- 54 19 24 -
Nem válaszolt
472

Felekezeti megoszlás 2002
Összes Ortodox Katolikus Református Pünkösdista
5371 4343 311 42 183
Görög Katolikus Baptista Adventista Muzulmán Unitárius
245 48 28 0 0
Evangéliumi Óhitű ortodox Zsinat-presbiteri evangélikus-lutheránus Evangélikus Ágostai evangélikus
23 0 1 2 1
Zsidó Más Felekezeten kívüli Ateista Nem válaszolt
0 134 5 1 4

Felekezeti megoszlás 1850-1992

Év Összesen Ortodox Görög katolikus Római katolikus Refor-mátus Evangé-
likus
Unitá-
rius
Izraelita Egyéb összesen Baptista Pünkös-dista Adven-tista
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13(c) Jakabffy Elemér Alapítvány, Media Index Egyesület 1999-2004
Impresszum | Médiaajánlat | Adatvédelmi záradék