statisztikák

» népszámlálási adatok  
 
     
 
KERESÉS TELEPÜLÉSRE MEGYE
 
             
     
 
kapcsolódik

 

 

Săcălaz c. / Szakálháza község (Temes megye)

Községközpont. A következő települések adatait foglalja magába: Szakálháza, Berekszó, Berekszónémeti

Felekezeti megoszlás 2011
Összes Ortodox Katolikus Református Pünkösdista
7204 5682 174 16 532
Görög Katolikus Baptista Adventista Muzulmán Unitárius
31 53 11 - -
Evangéliumi Óhitű ortodox Zsinat-presbiteri evangélikus-lutheránus Evangélikus Ágostai evangélikus
28 * 3 * -
Zsidó Jehova Más Felekezeten kívüli Ateista
- 9 18 * 3
Nem válaszolt
513

Felekezeti megoszlás 2002
Összes Ortodox Katolikus Református Pünkösdista
6273 5473 116 19 555
Görög Katolikus Baptista Adventista Muzulmán Unitárius
55 38 7 0 0
Evangéliumi Óhitű ortodox Zsinat-presbiteri evangélikus-lutheránus Evangélikus Ágostai evangélikus
0 0 0 0 0
Zsidó Más Felekezeten kívüli Ateista Nem válaszolt
0 9 0 0 1

Felekezeti megoszlás 1850-1992

Év Összesen Ortodox Görög katolikus Római katolikus Refor-mátus Evangé-
likus
Unitá-
rius
Izraelita Egyéb összesen Baptista Pünkös-dista Adven-tista
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13(c) Jakabffy Elemér Alapítvány, Media Index Egyesület 1999-2004
Impresszum | Médiaajánlat | Adatvédelmi záradék