statisztikák

» népszámlálási adatok  
 
     
 
KERESÉS TELEPÜLÉSRE MEGYE
 
             
     
 
kapcsolódik

 

 

Periam / Perjámos (Temes megye)

Községközpont: Perjámos község

Felekezeti megoszlás 2002
Összes Ortodox Katolikus Református Pünkösdista
4464 3703 410 9 213
Görög Katolikus Baptista Adventista Muzulmán Unitárius
56 39 * 0 0
Evangéliumi Óhitű ortodox Zsinat-presbiteri evangélikus-lutheránus Evangélikus Ágostai evangélikus
0 0 * * 0
Zsidó Más Felekezeten kívüli Ateista Nem válaszolt
11 20 0 0 3

Felekezeti megoszlás 1850-1992

Év Összesen Ortodox Görög katolikus Római katolikus Refor-mátus Evangé-
likus
Unitá-
rius
Izraelita Egyéb összesen Baptista Pünkös-dista Adven-tista
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13(c) Jakabffy Elemér Alapítvány, Media Index Egyesület 1999-2004
Impresszum | Médiaajánlat | Adatvédelmi záradék