statisztikák

» népszámlálási adatok  
 
     
 
KERESÉS TELEPÜLÉSRE MEGYE
 
             
     
 
kapcsolódik

 

 

Peciu Nou c. / Újpécs község (Temes megye)

Községközpont. A következő települések adatait foglalja magába: Újpécs, Torontáldinnyés, Szerbszentmárton

Felekezeti megoszlás 2011
Összes Ortodox Katolikus Református Pünkösdista
4982 3657 135 34 267
Görög Katolikus Baptista Adventista Muzulmán Unitárius
80 26 15 - -
Evangéliumi Óhitű ortodox Zsinat-presbiteri evangélikus-lutheránus Evangélikus Ágostai evangélikus
10 * - * *
Zsidó Jehova Más Felekezeten kívüli Ateista
- 6 8 - -
Nem válaszolt
201

Felekezeti megoszlás 2002
Összes Ortodox Katolikus Református Pünkösdista
4992 4349 170 36 296
Görög Katolikus Baptista Adventista Muzulmán Unitárius
81 10 14 0 1
Evangéliumi Óhitű ortodox Zsinat-presbiteri evangélikus-lutheránus Evangélikus Ágostai evangélikus
20 0 1 0 0
Zsidó Más Felekezeten kívüli Ateista Nem válaszolt
0 8 2 4 0

Felekezeti megoszlás 1850-1992

Év Összesen Ortodox Görög katolikus Római katolikus Refor-mátus Evangé-
likus
Unitá-
rius
Izraelita Egyéb összesen Baptista Pünkös-dista Adven-tista
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13(c) Jakabffy Elemér Alapítvány, Media Index Egyesület 1999-2004
Impresszum | Médiaajánlat | Adatvédelmi záradék