statisztikák

» népszámlálási adatok  
 
     
 
KERESÉS TELEPÜLÉSRE MEGYE
 
             
     
 
kapcsolódik

 

 

Niţchidorf c. / Niczkyfalva község (Temes megye)

Községközpont. A következő települések adatait foglalja magába: Niczkyfalva, Balázsd, Temesdoboz

Felekezeti megoszlás 2011
Összes Ortodox Katolikus Református Pünkösdista
1523 1283 53 7 17
Görög Katolikus Baptista Adventista Muzulmán Unitárius
6 46 40 - -
Evangéliumi Óhitű ortodox Zsinat-presbiteri evangélikus-lutheránus Evangélikus Ágostai evangélikus
- - - - *
Zsidó Jehova Más Felekezeten kívüli Ateista
- - - - *
Nem válaszolt
68

Felekezeti megoszlás 2002
Összes Ortodox Katolikus Református Pünkösdista
1583 1419 61 10 26
Görög Katolikus Baptista Adventista Muzulmán Unitárius
0 18 45 0 0
Evangéliumi Óhitű ortodox Zsinat-presbiteri evangélikus-lutheránus Evangélikus Ágostai evangélikus
1 0 0 0 0
Zsidó Más Felekezeten kívüli Ateista Nem válaszolt
0 2 0 0 1

Felekezeti megoszlás 1850-1992

Év Összesen Ortodox Görög katolikus Római katolikus Refor-mátus Evangé-
likus
Unitá-
rius
Izraelita Egyéb összesen Baptista Pünkös-dista Adven-tista
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13(c) Jakabffy Elemér Alapítvány, Media Index Egyesület 1999-2004
Impresszum | Médiaajánlat | Adatvédelmi záradék