statisztikák

» népszámlálási adatok  
 
     
 
KERESÉS TELEPÜLÉSRE MEGYE
 
             
     
 
kapcsolódik

 

 

Nădrag c. / Nadrág község (Temes megye)

Községközpont. A következő települések adatait foglalja magába: Nadrág, Alsógörbed

Felekezeti megoszlás 2011
Összes Ortodox Katolikus Református Pünkösdista
2836 2180 368 17 42
Görög Katolikus Baptista Adventista Muzulmán Unitárius
5 75 7 - *
Evangéliumi Óhitű ortodox Zsinat-presbiteri evangélikus-lutheránus Evangélikus Ágostai evangélikus
50 - - * -
Zsidó Jehova Más Felekezeten kívüli Ateista
- - - 3 -
Nem válaszolt
86

Felekezeti megoszlás 2002
Összes Ortodox Katolikus Református Pünkösdista
2928 2198 479 26 50
Görög Katolikus Baptista Adventista Muzulmán Unitárius
1 81 2 0 1
Evangéliumi Óhitű ortodox Zsinat-presbiteri evangélikus-lutheránus Evangélikus Ágostai evangélikus
86 1 0 1 0
Zsidó Más Felekezeten kívüli Ateista Nem válaszolt
0 0 2 0 0

Felekezeti megoszlás 1850-1992

Év Összesen Ortodox Görög katolikus Római katolikus Refor-mátus Evangé-
likus
Unitá-
rius
Izraelita Egyéb összesen Baptista Pünkös-dista Adven-tista
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13(c) Jakabffy Elemér Alapítvány, Media Index Egyesület 1999-2004
Impresszum | Médiaajánlat | Adatvédelmi záradék