statisztikák

» népszámlálási adatok  
 
     
 
KERESÉS TELEPÜLÉSRE MEGYE
 
             
     
 
kapcsolódik

 

 

Liebling c. / Liebling község (Temes megye)

Községközpont. A következő települések adatait foglalja magába: Liebling, Temescserna, Józseftanya

Felekezeti megoszlás 2011
Összes Ortodox Katolikus Református Pünkösdista
3723 2860 173 5 241
Görög Katolikus Baptista Adventista Muzulmán Unitárius
177 65 10 - -
Evangéliumi Óhitű ortodox Zsinat-presbiteri evangélikus-lutheránus Evangélikus Ágostai evangélikus
* * 14 4 7
Zsidó Jehova Más Felekezeten kívüli Ateista
- * 15 - *
Nem válaszolt
145

Felekezeti megoszlás 2002
Összes Ortodox Katolikus Református Pünkösdista
3735 2984 153 10 249
Görög Katolikus Baptista Adventista Muzulmán Unitárius
214 73 3 0 3
Evangéliumi Óhitű ortodox Zsinat-presbiteri evangélikus-lutheránus Evangélikus Ágostai evangélikus
1 3 25 1 6
Zsidó Más Felekezeten kívüli Ateista Nem válaszolt
0 2 7 0 1

Felekezeti megoszlás 1850-1992

Év Összesen Ortodox Görög katolikus Római katolikus Refor-mátus Evangé-
likus
Unitá-
rius
Izraelita Egyéb összesen Baptista Pünkös-dista Adven-tista
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13(c) Jakabffy Elemér Alapítvány, Media Index Egyesület 1999-2004
Impresszum | Médiaajánlat | Adatvédelmi záradék