statisztikák

» népszámlálási adatok  
 
     
 
KERESÉS TELEPÜLÉSRE MEGYE
 
             
     
 
kapcsolódik

 

 

Gătaia o. / Gátalja város (Temes megye)

Községközpont. A következő települések adatait foglalja magába: Gátalja, Tárnokszentgyörgy, Temesbökény, Berkeszfalu, Mezősomlyó, Vársomlyó

Felekezeti megoszlás 2011
Összes Ortodox Katolikus Református Pünkösdista
5861 3581 1087 97 422
Görög Katolikus Baptista Adventista Muzulmán Unitárius
11 56 60 5 -
Evangéliumi Óhitű ortodox Zsinat-presbiteri evangélikus-lutheránus Evangélikus Ágostai evangélikus
9 5 31 26 17
Zsidó Jehova Más Felekezeten kívüli Ateista
* 13 16 10 8
Nem válaszolt
392

Megjegyzés: Városi rangra emelkedett. 2004-ben kivált belőle és önállósult Birda (Birda), a következő településekkel: Birda, Berekutca, Tárnokszentgyörgy és Monostorszentgyörgy.


Gătaia c. / Gátalja község (Temes megye)

Községközpont. A következő települések adatait foglalja magába: Gátalja, Tárnokszentgyörgy, Temesbökény, Berkeszfalu, Mezősomlyó, Vársomlyó

Felekezeti megoszlás 2002
Összes Ortodox Katolikus Református Pünkösdista
8103 5722 1368 146 561
Görög Katolikus Baptista Adventista Muzulmán Unitárius
15 62 70 0 2
Evangéliumi Óhitű ortodox Zsinat-presbiteri evangélikus-lutheránus Evangélikus Ágostai evangélikus
5 3 57 36 24
Zsidó Más Felekezeten kívüli Ateista Nem válaszolt
2 14 9 2 5

Felekezeti megoszlás 1850-1992

Év Összesen Ortodox Görög katolikus Római katolikus Refor-mátus Evangé-
likus
Unitá-
rius
Izraelita Egyéb összesen Baptista Pünkös-dista Adven-tista
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13(c) Jakabffy Elemér Alapítvány, Media Index Egyesület 1999-2004
Impresszum | Médiaajánlat | Adatvédelmi záradék