statisztikák

» népszámlálási adatok  
 
     
 
KERESÉS TELEPÜLÉSRE MEGYE
 
             
     
 
kapcsolódik

 

 

Coşteiu c. / Kastély község (Temes megye)

Községközpont. A következő települések adatait foglalja magába: Kastély, Lugosegres, Bégakörtés, Szapáryfalva, Bégahosszúpatak

Felekezeti megoszlás 2011
Összes Ortodox Katolikus Református Pünkösdista
3635 2525 102 254 135
Görög Katolikus Baptista Adventista Muzulmán Unitárius
215 44 77 - 8
Evangéliumi Óhitű ortodox Zsinat-presbiteri evangélikus-lutheránus Evangélikus Ágostai evangélikus
* * - * *
Zsidó Jehova Más Felekezeten kívüli Ateista
- 18 - * *
Nem válaszolt
246

Felekezeti megoszlás 2002
Összes Ortodox Katolikus Református Pünkösdista
3830 2861 122 355 117
Görög Katolikus Baptista Adventista Muzulmán Unitárius
201 65 77 0 6
Evangéliumi Óhitű ortodox Zsinat-presbiteri evangélikus-lutheránus Evangélikus Ágostai evangélikus
1 0 0 0 0
Zsidó Más Felekezeten kívüli Ateista Nem válaszolt
0 15 2 1 7

Felekezeti megoszlás 1850-1992

Év Összesen Ortodox Görög katolikus Római katolikus Refor-mátus Evangé-
likus
Unitá-
rius
Izraelita Egyéb összesen Baptista Pünkös-dista Adven-tista
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13(c) Jakabffy Elemér Alapítvány, Media Index Egyesület 1999-2004
Impresszum | Médiaajánlat | Adatvédelmi záradék