statisztikák

» népszámlálási adatok  
 
     
 
KERESÉS TELEPÜLÉSRE MEGYE
 
             
     
 
kapcsolódik

 

 

Comloşu Mare c. / Nagykomlós község (Temes megye)

Községközpont. A következő települések adatait foglalja magába: Nagykomlós, Kiskomlós, Kunszőllős

Felekezeti megoszlás 2011
Összes Ortodox Katolikus Református Pünkösdista
4737 3685 324 8 295
Görög Katolikus Baptista Adventista Muzulmán Unitárius
199 25 * - -
Evangéliumi Óhitű ortodox Zsinat-presbiteri evangélikus-lutheránus Evangélikus Ágostai evangélikus
- - * - -
Zsidó Jehova Más Felekezeten kívüli Ateista
- 13 - 4 *
Nem válaszolt
179

Felekezeti megoszlás 2002
Összes Ortodox Katolikus Református Pünkösdista
4806 3967 328 4 278
Görög Katolikus Baptista Adventista Muzulmán Unitárius
168 25 7 0 1
Evangéliumi Óhitű ortodox Zsinat-presbiteri evangélikus-lutheránus Evangélikus Ágostai evangélikus
0 0 0 0 0
Zsidó Más Felekezeten kívüli Ateista Nem válaszolt
0 16 9 1 2

Felekezeti megoszlás 1850-1992

Év Összesen Ortodox Görög katolikus Római katolikus Refor-mátus Evangé-
likus
Unitá-
rius
Izraelita Egyéb összesen Baptista Pünkös-dista Adven-tista
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13(c) Jakabffy Elemér Alapítvány, Media Index Egyesület 1999-2004
Impresszum | Médiaajánlat | Adatvédelmi záradék