statisztikák

» népszámlálási adatok  
 
     
 
KERESÉS TELEPÜLÉSRE MEGYE
 
             
     
 
kapcsolódik

 

 

Cenei c. / Csene község (Temes megye)

Községközpont. A következő települések adatait foglalja magába: Csene, Papd

Felekezeti megoszlás 2011
Összes Ortodox Katolikus Református Pünkösdista
2670 1660 296 11 91
Görög Katolikus Baptista Adventista Muzulmán Unitárius
3 19 - * -
Evangéliumi Óhitű ortodox Zsinat-presbiteri evangélikus-lutheránus Evangélikus Ágostai evangélikus
- * - * -
Zsidó Jehova Más Felekezeten kívüli Ateista
* 13 5 9 -
Nem válaszolt
143

Megjegyzés: 2004-ben kivált belőle és önállósult Kécsa (Checea).


Felekezeti megoszlás 2002
Összes Ortodox Katolikus Református Pünkösdista
4799 3965 634 22 70
Görög Katolikus Baptista Adventista Muzulmán Unitárius
22 39 3 0 0
Evangéliumi Óhitű ortodox Zsinat-presbiteri evangélikus-lutheránus Evangélikus Ágostai evangélikus
2 3 5 0 0
Zsidó Más Felekezeten kívüli Ateista Nem válaszolt
1 21 0 1 11

Felekezeti megoszlás 1850-1992

Év Összesen Ortodox Görög katolikus Római katolikus Refor-mátus Evangé-
likus
Unitá-
rius
Izraelita Egyéb összesen Baptista Pünkös-dista Adven-tista
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13(c) Jakabffy Elemér Alapítvány, Media Index Egyesület 1999-2004
Impresszum | Médiaajánlat | Adatvédelmi záradék