statisztikák

» népszámlálási adatok  
 
     
 
KERESÉS TELEPÜLÉSRE MEGYE
 
             
     
 
kapcsolódik

 

 

Cărpiniş c. / Gyertyámos község (Temes megye)

Községközpont. A következő települések adatait foglalja magába: Gyertyámos, Kisjécsa

Felekezeti megoszlás 2011
Összes Ortodox Katolikus Református Pünkösdista
4477 2952 354 49 527
Görög Katolikus Baptista Adventista Muzulmán Unitárius
143 66 8 - -
Evangéliumi Óhitű ortodox Zsinat-presbiteri evangélikus-lutheránus Evangélikus Ágostai evangélikus
3 - - * -
Zsidó Jehova Más Felekezeten kívüli Ateista
- 10 8 9 *
Nem válaszolt
346

Megjegyzés: 2004-ben kivált belőle és önállósult Nagyjécsa (Iecea Mare).


Felekezeti megoszlás 2002
Összes Ortodox Katolikus Református Pünkösdista
7166 5306 871 77 644
Görög Katolikus Baptista Adventista Muzulmán Unitárius
77 90 81 0 1
Evangéliumi Óhitű ortodox Zsinat-presbiteri evangélikus-lutheránus Evangélikus Ágostai evangélikus
0 0 0 0 4
Zsidó Más Felekezeten kívüli Ateista Nem válaszolt
0 11 0 0 4

Felekezeti megoszlás 1850-1992

Év Összesen Ortodox Görög katolikus Római katolikus Refor-mátus Evangé-
likus
Unitá-
rius
Izraelita Egyéb összesen Baptista Pünkös-dista Adven-tista
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13(c) Jakabffy Elemér Alapítvány, Media Index Egyesület 1999-2004
Impresszum | Médiaajánlat | Adatvédelmi záradék