statisztikák

» népszámlálási adatok  
 
     
 
KERESÉS TELEPÜLÉSRE MEGYE
 
             
     
 
kapcsolódik

 

 

Bogda c. / Rigósfürdő község (Temes megye)

Községközpont. A következő települések adatait foglalja magába: Rigósfürdő, Kisrékas, Buzád, Saroltavár, Temeskomját, Bükkhegy

Felekezeti megoszlás 2011
Összes Ortodox Katolikus Református Pünkösdista
460 423 6 - -
Görög Katolikus Baptista Adventista Muzulmán Unitárius
- 4 4 - -
Evangéliumi Óhitű ortodox Zsinat-presbiteri evangélikus-lutheránus Evangélikus Ágostai evangélikus
- - - - -
Zsidó Jehova Más Felekezeten kívüli Ateista
- 4 - - -
Nem válaszolt
19

Felekezeti megoszlás 2002
Összes Ortodox Katolikus Református Pünkösdista
470 436 16 0 9
Görög Katolikus Baptista Adventista Muzulmán Unitárius
0 2 3 0 0
Evangéliumi Óhitű ortodox Zsinat-presbiteri evangélikus-lutheránus Evangélikus Ágostai evangélikus
0 0 0 0 0
Zsidó Más Felekezeten kívüli Ateista Nem válaszolt
0 4 0 0 0

Felekezeti megoszlás 1850-1992

Év Összesen Ortodox Görög katolikus Római katolikus Refor-mátus Evangé-
likus
Unitá-
rius
Izraelita Egyéb összesen Baptista Pünkös-dista Adven-tista
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13(c) Jakabffy Elemér Alapítvány, Media Index Egyesület 1999-2004
Impresszum | Médiaajánlat | Adatvédelmi záradék