statisztikák

» népszámlálási adatok  
 
     
 
KERESÉS TELEPÜLÉSRE MEGYE
 
             
     
 
kapcsolódik

 

 

Biled / Billéd község (Temes megye)

Községközpont. A következő települések adatait foglalja magába: Billéd

Felekezeti megoszlás 2011
Összes Ortodox Katolikus Református Pünkösdista
3294 2558 338 16 113
Görög Katolikus Baptista Adventista Muzulmán Unitárius
17 18 * - -
Evangéliumi Óhitű ortodox Zsinat-presbiteri evangélikus-lutheránus Evangélikus Ágostai evangélikus
- - - * -
Zsidó Jehova Más Felekezeten kívüli Ateista
- 17 - * *
Nem válaszolt
211

Megjegyzés: 2004-ben kivált belőle és önállósult Sándorháza (Şandra), a következő településekkel: Sándorháza és Újhely.


Felekezeti megoszlás 2002
Összes Ortodox Katolikus Református Pünkösdista
6297 5031 602 22 508
Görög Katolikus Baptista Adventista Muzulmán Unitárius
59 22 5 0 0
Evangéliumi Óhitű ortodox Zsinat-presbiteri evangélikus-lutheránus Evangélikus Ágostai evangélikus
0 1 1 1 0
Zsidó Más Felekezeten kívüli Ateista Nem válaszolt
0 36 2 1 6

Felekezeti megoszlás 1850-1992

Év Összesen Ortodox Görög katolikus Római katolikus Refor-mátus Evangé-
likus
Unitá-
rius
Izraelita Egyéb összesen Baptista Pünkös-dista Adven-tista
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13(c) Jakabffy Elemér Alapítvány, Media Index Egyesület 1999-2004
Impresszum | Médiaajánlat | Adatvédelmi záradék