statisztikák

» népszámlálási adatok  
 
     
 
KERESÉS TELEPÜLÉSRE MEGYE
 
             
     
 
kapcsolódik

 

 

Bethausen c. / Bethlenháza község (Temes megye)

Községközpont. A következő települések adatait foglalja magába: Bethlenháza, Bégakalodva, Klicsó, Gutonya, Lőkösfalva, Nőrincse

Felekezeti megoszlás 2011
Összes Ortodox Katolikus Református Pünkösdista
3057 2385 76 6 412
Görög Katolikus Baptista Adventista Muzulmán Unitárius
* 28 61 * *
Evangéliumi Óhitű ortodox Zsinat-presbiteri evangélikus-lutheránus Evangélikus Ágostai evangélikus
- - - * -
Zsidó Jehova Más Felekezeten kívüli Ateista
- 10 - 3 *
Nem válaszolt
70

Felekezeti megoszlás 2002
Összes Ortodox Katolikus Református Pünkösdista
3033 2489 95 10 351
Görög Katolikus Baptista Adventista Muzulmán Unitárius
5 39 28 0 0
Evangéliumi Óhitű ortodox Zsinat-presbiteri evangélikus-lutheránus Evangélikus Ágostai evangélikus
0 3 0 0 0
Zsidó Más Felekezeten kívüli Ateista Nem válaszolt
0 5 4 1 3

Felekezeti megoszlás 1850-1992

Év Összesen Ortodox Görög katolikus Római katolikus Refor-mátus Evangé-
likus
Unitá-
rius
Izraelita Egyéb összesen Baptista Pünkös-dista Adven-tista
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13(c) Jakabffy Elemér Alapítvány, Media Index Egyesület 1999-2004
Impresszum | Médiaajánlat | Adatvédelmi záradék