statisztikák

» népszámlálási adatok  
 
     
 
KERESÉS TELEPÜLÉSRE MEGYE
 
             
     
 
kapcsolódik

 

 

Bârna c. / Barnafalva község (Temes megye)

Községközpont. A következő települések adatait foglalja magába: Barnafalva, Borzasfalva, Bottyánfalva, Derenyő, Györösd, Pogányfalva, Szárazány

Felekezeti megoszlás 2011
Összes Ortodox Katolikus Református Pünkösdista
1640 1362 6 * 59
Görög Katolikus Baptista Adventista Muzulmán Unitárius
* 26 132 - -
Evangéliumi Óhitű ortodox Zsinat-presbiteri evangélikus-lutheránus Evangélikus Ágostai evangélikus
- - - - -
Zsidó Jehova Más Felekezeten kívüli Ateista
- - - - -
Nem válaszolt
53

Felekezeti megoszlás 2002
Összes Ortodox Katolikus Református Pünkösdista
1573 1216 4 1 68
Görög Katolikus Baptista Adventista Muzulmán Unitárius
2 18 147 0 0
Evangéliumi Óhitű ortodox Zsinat-presbiteri evangélikus-lutheránus Evangélikus Ágostai evangélikus
1 114 0 0 0
Zsidó Más Felekezeten kívüli Ateista Nem válaszolt
0 0 1 0 1

Felekezeti megoszlás 1850-1992

Év Összesen Ortodox Görög katolikus Római katolikus Refor-mátus Evangé-
likus
Unitá-
rius
Izraelita Egyéb összesen Baptista Pünkös-dista Adven-tista
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13(c) Jakabffy Elemér Alapítvány, Media Index Egyesület 1999-2004
Impresszum | Médiaajánlat | Adatvédelmi záradék