statisztikák

» népszámlálási adatok  
 
     
 
KERESÉS TELEPÜLÉSRE MEGYE
 
             
     
 
kapcsolódik

 

 

Ticvaniu Mare c. / Nagytikvány község (Krassó-Szörény megye)

Községközpont. A következő települések adatait foglalja magába: Nagytikvány, Kernyécsa, Krassószékás, Kistikvány

Felekezeti megoszlás 2011
Összes Ortodox Katolikus Református Pünkösdista
1984 1586 12 * 91
Görög Katolikus Baptista Adventista Muzulmán Unitárius
120 39 - - -
Evangéliumi Óhitű ortodox Zsinat-presbiteri evangélikus-lutheránus Evangélikus Ágostai evangélikus
- - - - -
Zsidó Jehova Más Felekezeten kívüli Ateista
- - - 3 -
Nem válaszolt
129

Felekezeti megoszlás 2002
Összes Ortodox Katolikus Református Pünkösdista
1951 1550 13 2 35
Görög Katolikus Baptista Adventista Muzulmán Unitárius
298 41 0 0 0
Evangéliumi Óhitű ortodox Zsinat-presbiteri evangélikus-lutheránus Evangélikus Ágostai evangélikus
0 1 0 0 0
Zsidó Más Felekezeten kívüli Ateista Nem válaszolt
0 0 5 0 6

Felekezeti megoszlás 1850-1992

Év Összesen Ortodox Görög katolikus Római katolikus Refor-mátus Evangé-
likus
Unitá-
rius
Izraelita Egyéb összesen Baptista Pünkös-dista
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12(c) Jakabffy Elemér Alapítvány, Media Index Egyesület 1999-2004
Impresszum | Médiaajánlat | Adatvédelmi záradék