statisztikák

» népszámlálási adatok  
 
     
 
KERESÉS TELEPÜLÉSRE MEGYE
 
             
     
 
kapcsolódik

 

 

Şopotu Nou c. / Újsopot község (Krassó-Szörény megye)

Községközpont. A következő települések adatait foglalja magába: Újsopot, Kersia Rosie, Dristye, Pojenile Bojni, Rakittapuszta, Almásróna, Sztancsilovapuszta, Urku, Rakittavölgy, Rosievölgy

Felekezeti megoszlás 2011
Összes Ortodox Katolikus Református Pünkösdista
1157 1004 68 * 9
Görög Katolikus Baptista Adventista Muzulmán Unitárius
* 29 - - -
Evangéliumi Óhitű ortodox Zsinat-presbiteri evangélikus-lutheránus Evangélikus Ágostai evangélikus
- - - - -
Zsidó Jehova Más Felekezeten kívüli Ateista
- - - - -
Nem válaszolt
45

Felekezeti megoszlás 2002
Összes Ortodox Katolikus Református Pünkösdista
1456 1264 159 0 7
Görög Katolikus Baptista Adventista Muzulmán Unitárius
0 23 0 0 0
Evangéliumi Óhitű ortodox Zsinat-presbiteri evangélikus-lutheránus Evangélikus Ágostai evangélikus
0 0 0 0 0
Zsidó Más Felekezeten kívüli Ateista Nem válaszolt
0 0 0 0 3

Felekezeti megoszlás 1850-1992

Év Összesen Ortodox Görög katolikus Római katolikus Refor-mátus Evangé-
likus
Unitá-
rius
Izraelita Egyéb összesen Baptista Pünkös-dista
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12(c) Jakabffy Elemér Alapítvány, Media Index Egyesület 1999-2004
Impresszum | Médiaajánlat | Adatvédelmi záradék