statisztikák

» népszámlálási adatok  
 
     
 
KERESÉS TELEPÜLÉSRE MEGYE
 
             
     
 
kapcsolódik

 

 

Brebu c. / Perlő község (Krassó-Szörény megye)

Községközpont. A következő települések adatait foglalja magába: Perlő, Apádia, Váldény

Felekezeti megoszlás 2011
Összes Ortodox Katolikus Református Pünkösdista
1164 1033 5 - 20
Görög Katolikus Baptista Adventista Muzulmán Unitárius
- 7 - - -
Evangéliumi Óhitű ortodox Zsinat-presbiteri evangélikus-lutheránus Evangélikus Ágostai evangélikus
- - - - -
Zsidó Jehova Más Felekezeten kívüli Ateista
- * 22 - -
Nem válaszolt
76

Felekezeti megoszlás 2002
Összes Ortodox Katolikus Református Pünkösdista
1340 1244 20 0 23
Görög Katolikus Baptista Adventista Muzulmán Unitárius
4 6 0 0 0
Evangéliumi Óhitű ortodox Zsinat-presbiteri evangélikus-lutheránus Evangélikus Ágostai evangélikus
0 0 0 0 0
Zsidó Más Felekezeten kívüli Ateista Nem válaszolt
0 43 0 0 0

Felekezeti megoszlás 1850-1992

Év Összesen Ortodox Görög katolikus Római katolikus Refor-mátus Evangé-
likus
Unitá-
rius
Izraelita Egyéb összesen Baptista Pünkös-dista
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12(c) Jakabffy Elemér Alapítvány, Media Index Egyesület 1999-2004
Impresszum | Médiaajánlat | Adatvédelmi záradék