statisztikák

» népszámlálási adatok  
 
     
 
KERESÉS TELEPÜLÉSRE MEGYE
 
             
     
 
kapcsolódik

 

 

Moldova Nouă o. / Újmoldova város (Krassó-Szörény megye)

Községközpont. A következő települések adatait foglalja magába: Újmoldova, Mátyásmező, Ómoldova, Kiskárolyfalva

Felekezeti megoszlás 2011
Összes Ortodox Katolikus Református Pünkösdista
12350 9274 389 13 244
Görög Katolikus Baptista Adventista Muzulmán Unitárius
7 454 9 4 *
Evangéliumi Óhitű ortodox Zsinat-presbiteri evangélikus-lutheránus Evangélikus Ágostai evangélikus
* 3 - - -
Zsidó Jehova Más Felekezeten kívüli Ateista
- 14 6 3 5
Nem válaszolt
1166

Felekezeti megoszlás 2002
Összes Ortodox Katolikus Református Pünkösdista
13917 12301 556 44 284
Görög Katolikus Baptista Adventista Muzulmán Unitárius
51 623 15 7 2
Evangéliumi Óhitű ortodox Zsinat-presbiteri evangélikus-lutheránus Evangélikus Ágostai evangélikus
0 0 3 2 0
Zsidó Más Felekezeten kívüli Ateista Nem válaszolt
0 13 8 5 3

Felekezeti megoszlás 1850-1992

Év Összesen Ortodox Görög katolikus Római katolikus Refor-mátus Evangé-
likus
Unitá-
rius
Izraelita Egyéb összesen Baptista Pünkös-dista
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12(c) Jakabffy Elemér Alapítvány, Media Index Egyesület 1999-2004
Impresszum | Médiaajánlat | Adatvédelmi záradék