statisztikák

» népszámlálási adatok  
 
     
 
KERESÉS TELEPÜLÉSRE MEGYE
 
             
     
 
kapcsolódik

 

 

Vinga c. / Vinga község (Arad megye)

Községközpont. A következő települések adatait foglalja magába: Vinga, Majláthfalva, Monostor

Felekezeti megoszlás 2011
Összes Ortodox Katolikus Református Pünkösdista
6150 3394 1760 113 352
Görög Katolikus Baptista Adventista Muzulmán Unitárius
12 102 6 * 3
Evangéliumi Óhitű ortodox Zsinat-presbiteri evangélikus-lutheránus Evangélikus Ágostai evangélikus
4 5 - * -
Zsidó Jehova Más Felekezeten kívüli Ateista
* 8 9 - *
Nem válaszolt
367

Felekezeti megoszlás 2002
Összes Ortodox Katolikus Református Pünkösdista
6388 3542 2270 134 293
Görög Katolikus Baptista Adventista Muzulmán Unitárius
6 108 6 1 4
Evangéliumi Óhitű ortodox Zsinat-presbiteri evangélikus-lutheránus Evangélikus Ágostai evangélikus
4 1 0 0 1
Zsidó Más Felekezeten kívüli Ateista Nem válaszolt
4 6 8 0 0

Felekezeti megoszlás 1850-1992

Év Összesen Ortodox Görög katolikus Római katolikus Refor-mátus Evangé-
likus
Unitá-
rius
Izraelita Egyéb összesen Baptista Pünkös-dista Adven-tista
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13(c) Jakabffy Elemér Alapítvány, Media Index Egyesület 1999-2004
Impresszum | Médiaajánlat | Adatvédelmi záradék