statisztikák

» népszámlálási adatok  
 
     
 
KERESÉS TELEPÜLÉSRE MEGYE
 
             
     
 
kapcsolódik

 

 

Şofronea c. / Sofronya község (Arad megye)

Községközpont. A következő települések adatait foglalja magába: Sofronya, Szentpál

Felekezeti megoszlás 2011
Összes Ortodox Katolikus Református Pünkösdista
2575 1377 805 33 25
Görög Katolikus Baptista Adventista Muzulmán Unitárius
5 151 87 - -
Evangéliumi Óhitű ortodox Zsinat-presbiteri evangélikus-lutheránus Evangélikus Ágostai evangélikus
- - 4 - -
Zsidó Jehova Más Felekezeten kívüli Ateista
- - - * *
Nem válaszolt
84

Felekezeti megoszlás 2002
Összes Ortodox Katolikus Református Pünkösdista
2566 1368 882 36 16
Görög Katolikus Baptista Adventista Muzulmán Unitárius
6 126 105 0 0
Evangéliumi Óhitű ortodox Zsinat-presbiteri evangélikus-lutheránus Evangélikus Ágostai evangélikus
0 21 2 0 0
Zsidó Más Felekezeten kívüli Ateista Nem válaszolt
0 0 1 3 0

Felekezeti megoszlás 1850-1992

Év Összesen Ortodox Görög katolikus Római katolikus Refor-mátus Evangé-
likus
Unitá-
rius
Izraelita Egyéb összesen Baptista Pünkös-dista Adven-tista
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13(c) Jakabffy Elemér Alapítvány, Media Index Egyesület 1999-2004
Impresszum | Médiaajánlat | Adatvédelmi záradék