statisztikák

» népszámlálási adatok  
 
     
 
KERESÉS TELEPÜLÉSRE MEGYE
 
             
     
 
kapcsolódik

 

 

Şicula c. / Sikula község (Arad megye)

Községközpont. A következő települések adatait foglalja magába: Sikula, Kerülős, Garba

Felekezeti megoszlás 2011
Összes Ortodox Katolikus Református Pünkösdista
4301 3642 23 * 310
Görög Katolikus Baptista Adventista Muzulmán Unitárius
12 115 83 - -
Evangéliumi Óhitű ortodox Zsinat-presbiteri evangélikus-lutheránus Evangélikus Ágostai evangélikus
- - - - -
Zsidó Jehova Más Felekezeten kívüli Ateista
- 3 - - *
Nem válaszolt
108

Felekezeti megoszlás 2002
Összes Ortodox Katolikus Református Pünkösdista
4591 4113 17 6 224
Görög Katolikus Baptista Adventista Muzulmán Unitárius
17 143 54 0 0
Evangéliumi Óhitű ortodox Zsinat-presbiteri evangélikus-lutheránus Evangélikus Ágostai evangélikus
1 1 0 1 0
Zsidó Más Felekezeten kívüli Ateista Nem válaszolt
0 6 0 0 8

Felekezeti megoszlás 1850-1992

Év Összesen Ortodox Görög katolikus Római katolikus Refor-mátus Evangé-
likus
Unitá-
rius
Izraelita Egyéb összesen Baptista Pünkös-dista Adven-tista
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13(c) Jakabffy Elemér Alapítvány, Media Index Egyesület 1999-2004
Impresszum | Médiaajánlat | Adatvédelmi záradék