statisztikák

» népszámlálási adatok  
 
     
 
KERESÉS TELEPÜLÉSRE MEGYE
 
             
     
 
kapcsolódik

 

 

Peregu Mare c. / Németpereg község (Arad megye)

Községközpont. A következő települések adatait foglalja magába: Németpereg, Kispereg

Felekezeti megoszlás 2011
Összes Ortodox Katolikus Református Pünkösdista
1625 356 162 716 13
Görög Katolikus Baptista Adventista Muzulmán Unitárius
306 3 - - -
Evangéliumi Óhitű ortodox Zsinat-presbiteri evangélikus-lutheránus Evangélikus Ágostai evangélikus
- - 12 3 -
Zsidó Jehova Más Felekezeten kívüli Ateista
- * * - -
Nem válaszolt
51

Felekezeti megoszlás 2002
Összes Ortodox Katolikus Református Pünkösdista
1800 354 205 846 8
Görög Katolikus Baptista Adventista Muzulmán Unitárius
361 9 0 0 0
Evangéliumi Óhitű ortodox Zsinat-presbiteri evangélikus-lutheránus Evangélikus Ágostai evangélikus
0 1 14 0 1
Zsidó Más Felekezeten kívüli Ateista Nem válaszolt
0 0 0 0 1

Felekezeti megoszlás 1850-1992

Év Összesen Ortodox Görög katolikus Római katolikus Refor-mátus Evangé-
likus
Unitá-
rius
Izraelita Egyéb összesen Baptista Pünkös-dista Adven-tista
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13(c) Jakabffy Elemér Alapítvány, Media Index Egyesület 1999-2004
Impresszum | Médiaajánlat | Adatvédelmi záradék