statisztikák

» népszámlálási adatok  
 
     
 
KERESÉS TELEPÜLÉSRE MEGYE
 
             
     
 
kapcsolódik

 

 

Lipova oraşul / Lippa város (Arad megye)

Községközpont. A következő települések adatait foglalja magába: Lippa, Máriaradna, Solymosvár

Felekezeti megoszlás 2011
Összes Ortodox Katolikus Református Pünkösdista
10313 7293 637 45 1082
Görög Katolikus Baptista Adventista Muzulmán Unitárius
91 223 36 * -
Evangéliumi Óhitű ortodox Zsinat-presbiteri evangélikus-lutheránus Evangélikus Ágostai evangélikus
10 - 5 * -
Zsidó Jehova Más Felekezeten kívüli Ateista
- 40 28 15 10
Nem válaszolt
790

Felekezeti megoszlás 2002
Összes Ortodox Katolikus Református Pünkösdista
11236 8767 915 69 1016
Görög Katolikus Baptista Adventista Muzulmán Unitárius
39 289 38 1 1
Evangéliumi Óhitű ortodox Zsinat-presbiteri evangélikus-lutheránus Evangélikus Ágostai evangélikus
7 0 0 5 2
Zsidó Más Felekezeten kívüli Ateista Nem válaszolt
1 54 5 4 23

Felekezeti megoszlás 1850-1992

Év Összesen Ortodox Görög katolikus Római katolikus Refor-mátus Evangé-
likus
Unitá-
rius
Izraelita Egyéb összesen Baptista Pünkös-dista Adven-tista
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13(c) Jakabffy Elemér Alapítvány, Media Index Egyesület 1999-2004
Impresszum | Médiaajánlat | Adatvédelmi záradék