statisztikák

» népszámlálási adatok  
 
     
 
KERESÉS TELEPÜLÉSRE MEGYE
 
             
     
 
kapcsolódik

 

 

Zalha c. / Zálha község (Szilágy megye)

Községközpont. A következő települések adatait foglalja magába: Zálha, Almáscsáka, Csurenypuszta, Tormapataka, Gorbómező, Virtyeskatelep

Felekezeti megoszlás 2011
Összes Ortodox Katolikus Református Pünkösdista
864 797 * - 36
Görög Katolikus Baptista Adventista Muzulmán Unitárius
5 - - 3 -
Evangéliumi Óhitű ortodox Zsinat-presbiteri evangélikus-lutheránus Evangélikus Ágostai evangélikus
- - - - -
Zsidó Jehova Más Felekezeten kívüli Ateista
- - - - -
Nem válaszolt
22

Felekezeti megoszlás 2002
Összes Ortodox Katolikus Református Pünkösdista
1177 1131 1 3 36
Görög Katolikus Baptista Adventista Muzulmán Unitárius
6 0 0 0 0
Evangéliumi Óhitű ortodox Zsinat-presbiteri evangélikus-lutheránus Evangélikus Ágostai evangélikus
0 0 0 0 0
Zsidó Más Felekezeten kívüli Ateista Nem válaszolt
0 0 0 0 0

Felekezeti megoszlás 1850-1992

Év Összesen Ortodox Görög katolikus Római katolikus Refor-mátus Evangé-
likus
Unitá-
rius
Izraelita Egyéb összesen Baptista Pünkös-dista Adven-tista
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13(c) Jakabffy Elemér Alapítvány, Media Index Egyesület 1999-2004
Impresszum | Médiaajánlat | Adatvédelmi záradék