statisztikák

» népszámlálási adatok  
 
     
 
KERESÉS TELEPÜLÉSRE MEGYE
 
             
     
 
kapcsolódik

 

 

Vârşolţ c. / Varsolc község (Szilágy megye)

Községközpont. A következő települések adatait foglalja magába: Varsolc, Krasznarécse, Kisrécsepuszta

Felekezeti megoszlás 2011
Összes Ortodox Katolikus Református Pünkösdista
2209 634 30 1331 5
Görög Katolikus Baptista Adventista Muzulmán Unitárius
11 111 5 - *
Evangéliumi Óhitű ortodox Zsinat-presbiteri evangélikus-lutheránus Evangélikus Ágostai evangélikus
10 - - 3 -
Zsidó Jehova Más Felekezeten kívüli Ateista
- - 24 * -
Nem válaszolt
42

Felekezeti megoszlás 2002
Összes Ortodox Katolikus Református Pünkösdista
2457 822 47 1441 0
Görög Katolikus Baptista Adventista Muzulmán Unitárius
15 85 11 0 1
Evangéliumi Óhitű ortodox Zsinat-presbiteri evangélikus-lutheránus Evangélikus Ágostai evangélikus
0 0 0 0 0
Zsidó Más Felekezeten kívüli Ateista Nem válaszolt
0 34 1 0 0

Felekezeti megoszlás 1850-1992

Év Összesen Ortodox Görög katolikus Római katolikus Refor-mátus Evangé-
likus
Unitá-
rius
Izraelita Egyéb összesen Baptista Pünkös-dista Adven-tista
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13(c) Jakabffy Elemér Alapítvány, Media Index Egyesület 1999-2004
Impresszum | Médiaajánlat | Adatvédelmi záradék