statisztikák

» népszámlálási adatok  
 
     
 
KERESÉS TELEPÜLÉSRE MEGYE
 
             
     
 
kapcsolódik

 

 

Şărmăşag c. / Sarmaság község (Szilágy megye)

Községközpont. A következő települések adatait foglalja magába: Sarmaság, Selymesilosva, Szilágylompért, Mojád, Magurahegy, Erdőtanya

Felekezeti megoszlás 2011
Összes Ortodox Katolikus Református Pünkösdista
6092 852 374 4226 127
Görög Katolikus Baptista Adventista Muzulmán Unitárius
27 268 - * 3
Evangéliumi Óhitű ortodox Zsinat-presbiteri evangélikus-lutheránus Evangélikus Ágostai evangélikus
14 - * - -
Zsidó Jehova Más Felekezeten kívüli Ateista
- 6 6 21 *
Nem válaszolt
163

Felekezeti megoszlás 2002
Összes Ortodox Katolikus Református Pünkösdista
6547 1164 426 4635 13
Görög Katolikus Baptista Adventista Muzulmán Unitárius
25 232 0 0 9
Evangéliumi Óhitű ortodox Zsinat-presbiteri evangélikus-lutheránus Evangélikus Ágostai evangélikus
2 0 1 0 0
Zsidó Más Felekezeten kívüli Ateista Nem válaszolt
0 34 5 0 1

Felekezeti megoszlás 1850-1992

Év Összesen Ortodox Görög katolikus Római katolikus Refor-mátus Evangé-
likus
Unitá-
rius
Izraelita Egyéb összesen Baptista Pünkös-dista Adven-tista
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13(c) Jakabffy Elemér Alapítvány, Media Index Egyesület 1999-2004
Impresszum | Médiaajánlat | Adatvédelmi záradék