statisztikák

» népszámlálási adatok  
 
     
 
KERESÉS TELEPÜLÉSRE MEGYE
 
             
     
 
kapcsolódik

 

 

Mirşid c. / Nyirsid község (Szilágy megye)

Községközpont. A következő települések adatait foglalja magába: Nyirsid, Fürményes, Mojgrád, Szilágypaptelek

Felekezeti megoszlás 2011
Összes Ortodox Katolikus Református Pünkösdista
2159 1519 * 72 290
Görög Katolikus Baptista Adventista Muzulmán Unitárius
11 43 - - -
Evangéliumi Óhitű ortodox Zsinat-presbiteri evangélikus-lutheránus Evangélikus Ágostai evangélikus
7 - - - -
Zsidó Jehova Más Felekezeten kívüli Ateista
- 131 * 11 -
Nem válaszolt
72

Felekezeti megoszlás 2002
Összes Ortodox Katolikus Református Pünkösdista
2304 1828 6 81 196
Görög Katolikus Baptista Adventista Muzulmán Unitárius
3 45 0 0 0
Evangéliumi Óhitű ortodox Zsinat-presbiteri evangélikus-lutheránus Evangélikus Ágostai evangélikus
9 0 0 0 0
Zsidó Más Felekezeten kívüli Ateista Nem válaszolt
0 133 2 0 1

Felekezeti megoszlás 1850-1992

Év Összesen Ortodox Görög katolikus Római katolikus Refor-mátus Evangé-
likus
Unitá-
rius
Izraelita Egyéb összesen Baptista Pünkös-dista Adven-tista
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13(c) Jakabffy Elemér Alapítvány, Media Index Egyesület 1999-2004
Impresszum | Médiaajánlat | Adatvédelmi záradék