statisztikák

» népszámlálási adatok  
 
     
 
KERESÉS TELEPÜLÉSRE MEGYE
 
             
     
 
kapcsolódik

 

 

Avrămeşti comuna / Szentábrahám község (Hargita megye)

Községközpont. A következő települések adatait foglalja magába: Szentábrahám, Magyarandrásfalva, Csekefalva, Firtosmartonos, Gagy, Firtosiláz, Solymosiláz, Kismedesér

Felekezeti megoszlás 2011
Összes Ortodox Katolikus Református Pünkösdista
2465 21 157 415 12
Görög Katolikus Baptista Adventista Muzulmán Unitárius
- 12 7 - 1600
Evangéliumi Óhitű ortodox Zsinat-presbiteri evangélikus-lutheránus Evangélikus Ágostai evangélikus
13 - - 7 5
Zsidó Jehova Más Felekezeten kívüli Ateista
- 26 55 53 *
Nem válaszolt
81

Felekezeti megoszlás 2002
Összes Ortodox Katolikus Református Pünkösdista
2517 29 123 448 0
Görög Katolikus Baptista Adventista Muzulmán Unitárius
2 14 10 0 1854
Evangéliumi Óhitű ortodox Zsinat-presbiteri evangélikus-lutheránus Evangélikus Ágostai evangélikus
0 0 4 5 1
Zsidó Más Felekezeten kívüli Ateista Nem válaszolt
0 11 13 0 3

Felekezeti megoszlás 1850-1992

Év Összesen Ortodox Görög katolikus Római katolikus Refor-mátus Evangé-
likus
Unitá-
rius
Izraelita Egyéb összesen Baptista Pünkös-dista
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12(c) Jakabffy Elemér Alapítvány, Media Index Egyesület 1999-2004
Impresszum | Médiaajánlat | Adatvédelmi záradék