statisztikák

» népszámlálási adatok  
 
     
 
KERESÉS TELEPÜLÉSRE MEGYE
 
             
     
 
kapcsolódik

 

 

Ip c. / Ipp község (Szilágy megye)

Községközpont. A következő települések adatait foglalja magába: Ipp, Alsókaznacs, Felsőkaznacs, Szilágyzovány, Zoványfürdő

Felekezeti megoszlás 2011
Összes Ortodox Katolikus Református Pünkösdista
3648 1438 134 1695 43
Görög Katolikus Baptista Adventista Muzulmán Unitárius
44 149 38 - *
Evangéliumi Óhitű ortodox Zsinat-presbiteri evangélikus-lutheránus Evangélikus Ágostai evangélikus
- * - - -
Zsidó Jehova Más Felekezeten kívüli Ateista
- 3 19 4 -
Nem válaszolt
79

Felekezeti megoszlás 2002
Összes Ortodox Katolikus Református Pünkösdista
3946 1554 159 1914 32
Görög Katolikus Baptista Adventista Muzulmán Unitárius
59 174 31 0 1
Evangéliumi Óhitű ortodox Zsinat-presbiteri evangélikus-lutheránus Evangélikus Ágostai evangélikus
1 0 0 0 0
Zsidó Más Felekezeten kívüli Ateista Nem válaszolt
0 17 4 0 0

Felekezeti megoszlás 1850-1992

Év Összesen Ortodox Görög katolikus Római katolikus Refor-mátus Evangé-
likus
Unitá-
rius
Izraelita Egyéb összesen Baptista Pünkös-dista Adven-tista
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13(c) Jakabffy Elemér Alapítvány, Media Index Egyesület 1999-2004
Impresszum | Médiaajánlat | Adatvédelmi záradék