statisztikák

» népszámlálási adatok  
 
     
 
KERESÉS TELEPÜLÉSRE MEGYE
 
             
     
 
kapcsolódik

 

 

Hereclean c. / Haraklány község (Szilágy megye)

Községközpont. A következő települések adatait foglalja magába: Haraklány, Bádon, Magyarbaksa, Diósad, Magyargoroszló, Szilágypanit

Felekezeti megoszlás 2011
Összes Ortodox Katolikus Református Pünkösdista
3575 1290 6 1873 28
Görög Katolikus Baptista Adventista Muzulmán Unitárius
40 181 17 * -
Evangéliumi Óhitű ortodox Zsinat-presbiteri evangélikus-lutheránus Evangélikus Ágostai evangélikus
- - - 13 -
Zsidó Jehova Más Felekezeten kívüli Ateista
- 25 * * -
Nem válaszolt
99

Felekezeti megoszlás 2002
Összes Ortodox Katolikus Református Pünkösdista
3762 1379 11 2064 32
Görög Katolikus Baptista Adventista Muzulmán Unitárius
42 200 8 0 0
Evangéliumi Óhitű ortodox Zsinat-presbiteri evangélikus-lutheránus Evangélikus Ágostai evangélikus
0 0 1 0 0
Zsidó Más Felekezeten kívüli Ateista Nem válaszolt
0 24 1 0 0

Felekezeti megoszlás 1850-1992

Év Összesen Ortodox Görög katolikus Római katolikus Refor-mátus Evangé-
likus
Unitá-
rius
Izraelita Egyéb összesen Baptista Pünkös-dista Adven-tista
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13(c) Jakabffy Elemér Alapítvány, Media Index Egyesület 1999-2004
Impresszum | Médiaajánlat | Adatvédelmi záradék