statisztikák

» népszámlálási adatok  
 
     
 
KERESÉS TELEPÜLÉSRE MEGYE
 
             
     
 
kapcsolódik

 





 

Gârbou c. / Csákigorbó község (Szilágy megye)

Községközpont. A következő települések adatait foglalja magába: Csákigorbó, Bezdédtelek, Kiskalocsa, Csernek, Cukorgyártelep, Paptelke, Gorbósalamon

Felekezeti megoszlás 2011
Összes Ortodox Katolikus Református Pünkösdista
2044 1801 * 6 125
Görög Katolikus Baptista Adventista Muzulmán Unitárius
13 * * - -
Evangéliumi Óhitű ortodox Zsinat-presbiteri evangélikus-lutheránus Evangélikus Ágostai evangélikus
* - - - -
Zsidó Jehova Más Felekezeten kívüli Ateista
- 7 - - -
Nem válaszolt
86

Felekezeti megoszlás 2002
Összes Ortodox Katolikus Református Pünkösdista
2439 2274 3 8 116
Görög Katolikus Baptista Adventista Muzulmán Unitárius
36 0 0 0 0
Evangéliumi Óhitű ortodox Zsinat-presbiteri evangélikus-lutheránus Evangélikus Ágostai evangélikus
0 1 0 0 0
Zsidó Más Felekezeten kívüli Ateista Nem válaszolt
0 1 0 0 0

Felekezeti megoszlás 1850-1992

Év Összesen Ortodox Görög katolikus Római katolikus Refor-mátus Evangé-
likus
Unitá-
rius
Izraelita Egyéb összesen Baptista Pünkös-dista Adven-tista
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13



(c) Jakabffy Elemér Alapítvány, Media Index Egyesület 1999-2004
Impresszum | Médiaajánlat | Adatvédelmi záradék