statisztikák

» népszámlálási adatok  
 
     
 
KERESÉS TELEPÜLÉSRE MEGYE
 
             
     
 
kapcsolódik

 

 

Dobrin c. / Debren község (Szilágy megye)

Községközpont. A következő települések adatait foglalja magába: Debren, Nagymonújfalu, Nagydoba, Nagymon, Szilágyszentkirály, Vérvölgy

Felekezeti megoszlás 2011
Összes Ortodox Katolikus Református Pünkösdista
1660 262 42 1079 57
Görög Katolikus Baptista Adventista Muzulmán Unitárius
4 99 60 - -
Evangéliumi Óhitű ortodox Zsinat-presbiteri evangélikus-lutheránus Evangélikus Ágostai evangélikus
- - - 5 -
Zsidó Jehova Más Felekezeten kívüli Ateista
- 18 - - *
Nem válaszolt
33

Felekezeti megoszlás 2002
Összes Ortodox Katolikus Református Pünkösdista
1762 355 29 1190 30
Görög Katolikus Baptista Adventista Muzulmán Unitárius
6 90 36 0 1
Evangéliumi Óhitű ortodox Zsinat-presbiteri evangélikus-lutheránus Evangélikus Ágostai evangélikus
0 0 0 0 0
Zsidó Más Felekezeten kívüli Ateista Nem válaszolt
0 25 0 0 0

Felekezeti megoszlás 1850-1992

Év Összesen Ortodox Görög katolikus Római katolikus Refor-mátus Evangé-
likus
Unitá-
rius
Izraelita Egyéb összesen Baptista Pünkös-dista Adven-tista
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13(c) Jakabffy Elemér Alapítvány, Media Index Egyesület 1999-2004
Impresszum | Médiaajánlat | Adatvédelmi záradék