statisztikák

» népszámlálási adatok  
 
     
 
KERESÉS TELEPÜLÉSRE MEGYE
 
             
     
 
kapcsolódik

 





 

Creaca c. / Karika község (Szilágy megye)

Községközpont. A következő települések adatait foglalja magába: Karika, Egregyborzova, Beréd, Somróújfalu, Csiglen, Zsákfalva, Farkasmező, Prodánfalva, Szállásszőllőhegy

Felekezeti megoszlás 2011
Összes Ortodox Katolikus Református Pünkösdista
2803 1831 * 12 387
Görög Katolikus Baptista Adventista Muzulmán Unitárius
9 411 * - -
Evangéliumi Óhitű ortodox Zsinat-presbiteri evangélikus-lutheránus Evangélikus Ágostai evangélikus
- - - 3 -
Zsidó Jehova Más Felekezeten kívüli Ateista
- 48 - 9 -
Nem válaszolt
90

Felekezeti megoszlás 2002
Összes Ortodox Katolikus Református Pünkösdista
3046 2166 2 1 380
Görög Katolikus Baptista Adventista Muzulmán Unitárius
10 421 0 0 0
Evangéliumi Óhitű ortodox Zsinat-presbiteri evangélikus-lutheránus Evangélikus Ágostai evangélikus
0 0 0 0 0
Zsidó Más Felekezeten kívüli Ateista Nem válaszolt
0 64 2 0 0

Felekezeti megoszlás 1850-1992

Év Összesen Ortodox Görög katolikus Római katolikus Refor-mátus Evangé-
likus
Unitá-
rius
Izraelita Egyéb összesen Baptista Pünkös-dista Adven-tista
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13



(c) Jakabffy Elemér Alapítvány, Media Index Egyesület 1999-2004
Impresszum | Médiaajánlat | Adatvédelmi záradék