statisztikák

» népszámlálási adatok  
 
     
 
KERESÉS TELEPÜLÉSRE MEGYE
 
             
     
 
kapcsolódik

 

 

Bocşa c. / Oláhbaksa község (Szilágy megye)

Községközpont. A következő települések adatait foglalja magába: Oláhbaksa, Szilágyballa, Somlyómező, Ököritó, Szilágybagos, Szilágyborzás

Felekezeti megoszlás 2011
Összes Ortodox Katolikus Református Pünkösdista
3206 1559 8 1048 139
Görög Katolikus Baptista Adventista Muzulmán Unitárius
107 246 * - -
Evangéliumi Óhitű ortodox Zsinat-presbiteri evangélikus-lutheránus Evangélikus Ágostai evangélikus
5 - - - -
Zsidó Jehova Más Felekezeten kívüli Ateista
- - 6 13 *
Nem válaszolt
72

Felekezeti megoszlás 2002
Összes Ortodox Katolikus Református Pünkösdista
3463 1728 5 1104 118
Görög Katolikus Baptista Adventista Muzulmán Unitárius
115 285 0 0 0
Evangéliumi Óhitű ortodox Zsinat-presbiteri evangélikus-lutheránus Evangélikus Ágostai evangélikus
17 0 0 0 0
Zsidó Más Felekezeten kívüli Ateista Nem válaszolt
0 1 0 0 90

Felekezeti megoszlás 1850-1992

Év Összesen Ortodox Görög katolikus Római katolikus Refor-mátus Evangé-
likus
Unitá-
rius
Izraelita Egyéb összesen Baptista Pünkös-dista Adven-tista
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13(c) Jakabffy Elemér Alapítvány, Media Index Egyesület 1999-2004
Impresszum | Médiaajánlat | Adatvédelmi záradék