statisztikák

» népszámlálási adatok  
 
     
 
KERESÉS TELEPÜLÉSRE MEGYE
 
             
     
 
kapcsolódik

 

 

Bobota c. / Nagyderzsida község (Szilágy megye)

Községközpont. A következő települések adatait foglalja magába: Nagyderzsida, Kisderzsida, Zálnok

Felekezeti megoszlás 2011
Összes Ortodox Katolikus Református Pünkösdista
3766 3210 12 22 237
Görög Katolikus Baptista Adventista Muzulmán Unitárius
37 89 * - -
Evangéliumi Óhitű ortodox Zsinat-presbiteri evangélikus-lutheránus Evangélikus Ágostai evangélikus
- - - - -
Zsidó Jehova Más Felekezeten kívüli Ateista
- 9 - - -
Nem válaszolt
149

Felekezeti megoszlás 2002
Összes Ortodox Katolikus Református Pünkösdista
4031 3780 24 20 83
Görög Katolikus Baptista Adventista Muzulmán Unitárius
69 40 3 0 0
Evangéliumi Óhitű ortodox Zsinat-presbiteri evangélikus-lutheránus Evangélikus Ágostai evangélikus
0 0 1 0 0
Zsidó Más Felekezeten kívüli Ateista Nem válaszolt
0 11 0 0 0

Felekezeti megoszlás 1850-1992

Év Összesen Ortodox Görög katolikus Római katolikus Refor-mátus Evangé-
likus
Unitá-
rius
Izraelita Egyéb összesen Baptista Pünkös-dista Adven-tista
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13(c) Jakabffy Elemér Alapítvány, Media Index Egyesület 1999-2004
Impresszum | Médiaajánlat | Adatvédelmi záradék