statisztikák

» népszámlálási adatok  
 
     
 
KERESÉS TELEPÜLÉSRE MEGYE
 
             
     
 
kapcsolódik

 

 

Jibou / Zsibó (Szilágy megye)

Községközpont: Zsibó város

Felekezeti megoszlás 2002
Összes Ortodox Katolikus Református Pünkösdista
9632 6580 153 1502 516
Görög Katolikus Baptista Adventista Muzulmán Unitárius
156 390 11 * *
Evangéliumi Óhitű ortodox Zsinat-presbiteri evangélikus-lutheránus Evangélikus Ágostai evangélikus
8 * 0 * 0
Zsidó Más Felekezeten kívüli Ateista Nem válaszolt
* 298 6 * 12

Felekezeti megoszlás 1850-1992

Év Összesen Ortodox Görög katolikus Római katolikus Refor-mátus Evangé-
likus
Unitá-
rius
Izraelita Egyéb összesen Baptista Pünkös-dista Adven-tista
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13(c) Jakabffy Elemér Alapítvány, Media Index Egyesület 1999-2004
Impresszum | Médiaajánlat | Adatvédelmi záradék