statisztikák

» népszámlálási adatok  
 
     
 
KERESÉS TELEPÜLÉSRE MEGYE
 
             
     
 
kapcsolódik

 

 

Viile Satu Mare c. / Szatmárhegy község (Szatmár megye)

Községközpont. A következő települések adatait foglalja magába: Szatmárhegy, Csonkástelep, Meddes, Résztelek, Tyirákpuszta

Felekezeti megoszlás 2011
Összes Ortodox Katolikus Református Pünkösdista
3514 1339 147 1321 65
Görög Katolikus Baptista Adventista Muzulmán Unitárius
436 9 16 - -
Evangéliumi Óhitű ortodox Zsinat-presbiteri evangélikus-lutheránus Evangélikus Ágostai evangélikus
- - * - -
Zsidó Jehova Más Felekezeten kívüli Ateista
- 19 - * -
Nem válaszolt
159

Felekezeti megoszlás 2002
Összes Ortodox Katolikus Református Pünkösdista
3242 1266 109 1353 49
Görög Katolikus Baptista Adventista Muzulmán Unitárius
416 24 1 0 0
Evangéliumi Óhitű ortodox Zsinat-presbiteri evangélikus-lutheránus Evangélikus Ágostai evangélikus
0 0 1 0 0
Zsidó Más Felekezeten kívüli Ateista Nem válaszolt
0 16 4 1 2

Felekezeti megoszlás 1850-1992

Év Összesen Ortodox Görög katolikus Római katolikus Refor-mátus Evangé-
likus
Unitá-
rius
Izraelita Egyéb összesen Baptista Pünkös-dista
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12(c) Jakabffy Elemér Alapítvány, Media Index Egyesület 1999-2004
Impresszum | Médiaajánlat | Adatvédelmi záradék