statisztikák

» népszámlálási adatok  
 
     
 
KERESÉS TELEPÜLÉSRE MEGYE
 
             
     
 
kapcsolódik

 

 

Păuleşti c. / Szatmárpálfalva község (Szatmár megye)

Községközpont. A következő települések adatait foglalja magába: Szatmárpálfalva, Amac, Ombod, Hirip, Pettyén, Oroszfalva

Felekezeti megoszlás 2011
Összes Ortodox Katolikus Református Pünkösdista
4909 1917 355 2013 134
Görög Katolikus Baptista Adventista Muzulmán Unitárius
203 23 4 - *
Evangéliumi Óhitű ortodox Zsinat-presbiteri evangélikus-lutheránus Evangélikus Ágostai evangélikus
11 - - * -
Zsidó Jehova Más Felekezeten kívüli Ateista
- 25 * 9 *
Nem válaszolt
209

Felekezeti megoszlás 2002
Összes Ortodox Katolikus Református Pünkösdista
4359 1860 243 1991 104
Görög Katolikus Baptista Adventista Muzulmán Unitárius
128 13 1 0 1
Evangéliumi Óhitű ortodox Zsinat-presbiteri evangélikus-lutheránus Evangélikus Ágostai evangélikus
0 0 0 0 0
Zsidó Más Felekezeten kívüli Ateista Nem válaszolt
0 18 0 0 0

Felekezeti megoszlás 1850-1992

Év Összesen Ortodox Görög katolikus Római katolikus Refor-mátus Evangé-
likus
Unitá-
rius
Izraelita Egyéb összesen Baptista Pünkös-dista
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12(c) Jakabffy Elemér Alapítvány, Media Index Egyesület 1999-2004
Impresszum | Médiaajánlat | Adatvédelmi záradék