statisztikák

» népszámlálási adatok  
 
     
 
KERESÉS TELEPÜLÉSRE MEGYE
 
             
     
 
kapcsolódik

 

 

Moftin c. / Majtény község (Szatmár megye)

Községközpont. A következő települések adatait foglalja magába: Kismajtény, Domahida, Gilvács, Érgirolt, Esztró, Nagymajtény, Krasznaszentmiklós

Felekezeti megoszlás 2011
Összes Ortodox Katolikus Református Pünkösdista
4293 1752 825 792 71
Görög Katolikus Baptista Adventista Muzulmán Unitárius
674 * 10 - -
Evangéliumi Óhitű ortodox Zsinat-presbiteri evangélikus-lutheránus Evangélikus Ágostai evangélikus
- * - - -
Zsidó Jehova Más Felekezeten kívüli Ateista
- 34 - * -
Nem válaszolt
131

Felekezeti megoszlás 2002
Összes Ortodox Katolikus Református Pünkösdista
4328 1855 897 814 31
Görög Katolikus Baptista Adventista Muzulmán Unitárius
694 14 5 0 0
Evangéliumi Óhitű ortodox Zsinat-presbiteri evangélikus-lutheránus Evangélikus Ágostai evangélikus
0 0 0 0 0
Zsidó Más Felekezeten kívüli Ateista Nem válaszolt
0 15 2 0 1

Felekezeti megoszlás 1850-1992

Év Összesen Ortodox Görög katolikus Római katolikus Refor-mátus Evangé-
likus
Unitá-
rius
Izraelita Egyéb összesen Baptista Pünkös-dista
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12(c) Jakabffy Elemér Alapítvány, Media Index Egyesület 1999-2004
Impresszum | Médiaajánlat | Adatvédelmi záradék