statisztikák

» népszámlálási adatok  
 
     
 
KERESÉS TELEPÜLÉSRE MEGYE
 
             
     
 
kapcsolódik

 

 

Micula c. / Mikola község (Szatmár megye)

Községközpont. A következő települések adatait foglalja magába: Mikola, Újmikola

Felekezeti megoszlás 2011
Összes Ortodox Katolikus Református Pünkösdista
3659 902 568 666 749
Görög Katolikus Baptista Adventista Muzulmán Unitárius
295 4 138 - -
Evangéliumi Óhitű ortodox Zsinat-presbiteri evangélikus-lutheránus Evangélikus Ágostai evangélikus
- - - * -
Zsidó Jehova Más Felekezeten kívüli Ateista
4 24 31 16 *
Nem válaszolt
260

Felekezeti megoszlás 2002
Összes Ortodox Katolikus Református Pünkösdista
3783 1204 615 700 727
Görög Katolikus Baptista Adventista Muzulmán Unitárius
323 9 92 5 0
Evangéliumi Óhitű ortodox Zsinat-presbiteri evangélikus-lutheránus Evangélikus Ágostai evangélikus
19 0 0 0 0
Zsidó Más Felekezeten kívüli Ateista Nem válaszolt
41 41 6 0 1

Felekezeti megoszlás 1850-1992

Év Összesen Ortodox Görög katolikus Római katolikus Refor-mátus Evangé-
likus
Unitá-
rius
Izraelita Egyéb összesen Baptista Pünkös-dista
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12(c) Jakabffy Elemér Alapítvány, Media Index Egyesület 1999-2004
Impresszum | Médiaajánlat | Adatvédelmi záradék