statisztikák

» népszámlálási adatok  
 
     
 
KERESÉS TELEPÜLÉSRE MEGYE
 
             
     
 
kapcsolódik

 

 

Medieşu Aurit c. / Aranyosmeggyes község (Szatmár megye)

Községközpont. A következő települések adatait foglalja magába: Aranyosmeggyes, Szamosberence, Józsefháza, Hegyescsereirét, Aranyosmeggyesihegy, Patóháza, Szatmárgörbed

Felekezeti megoszlás 2011
Összes Ortodox Katolikus Református Pünkösdista
6683 4672 379 738 61
Görög Katolikus Baptista Adventista Muzulmán Unitárius
203 66 - - -
Evangéliumi Óhitű ortodox Zsinat-presbiteri evangélikus-lutheránus Evangélikus Ágostai evangélikus
156 - - 48 -
Zsidó Jehova Más Felekezeten kívüli Ateista
- 66 * 7 -
Nem válaszolt
286

Felekezeti megoszlás 2002
Összes Ortodox Katolikus Református Pünkösdista
7249 5376 420 1041 70
Görög Katolikus Baptista Adventista Muzulmán Unitárius
235 54 4 0 0
Evangéliumi Óhitű ortodox Zsinat-presbiteri evangélikus-lutheránus Evangélikus Ágostai evangélikus
13 0 0 0 0
Zsidó Más Felekezeten kívüli Ateista Nem válaszolt
0 35 0 0 1

Felekezeti megoszlás 1850-1992

Év Összesen Ortodox Görög katolikus Római katolikus Refor-mátus Evangé-
likus
Unitá-
rius
Izraelita Egyéb összesen Baptista Pünkös-dista
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12(c) Jakabffy Elemér Alapítvány, Media Index Egyesület 1999-2004
Impresszum | Médiaajánlat | Adatvédelmi záradék