statisztikák

» népszámlálási adatok  
 
     
 
KERESÉS TELEPÜLÉSRE MEGYE
 
             
     
 
kapcsolódik

 

 

Halmeu c. / Halmi község (Szatmár megye)

Községközpont. A következő települések adatait foglalja magába: Halmi, Kisbábony, Dabolc, Halmihegy, Nyírestanya

Felekezeti megoszlás 2011
Összes Ortodox Katolikus Református Pünkösdista
4968 1779 842 929 770
Görög Katolikus Baptista Adventista Muzulmán Unitárius
196 21 76 - *
Evangéliumi Óhitű ortodox Zsinat-presbiteri evangélikus-lutheránus Evangélikus Ágostai evangélikus
* - - - -
Zsidó Jehova Más Felekezeten kívüli Ateista
- 84 * 7 4
Nem válaszolt
257

Megjegyzés: 2005-ben kivált belőle és önállósult Kökényesd (Porumbeşti), a következő településekkel: Kökényesd és Csedreg.


Felekezeti megoszlás 2002
Összes Ortodox Katolikus Református Pünkösdista
7314 1720 1857 1132 686
Görög Katolikus Baptista Adventista Muzulmán Unitárius
1723 16 70 0 0
Evangéliumi Óhitű ortodox Zsinat-presbiteri evangélikus-lutheránus Evangélikus Ágostai evangélikus
0 1 0 0 0
Zsidó Más Felekezeten kívüli Ateista Nem válaszolt
0 92 9 0 8

Felekezeti megoszlás 1850-1992

Év Összesen Ortodox Görög katolikus Római katolikus Refor-mátus Evangé-
likus
Unitá-
rius
Izraelita Egyéb összesen Baptista Pünkös-dista
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12(c) Jakabffy Elemér Alapítvány, Media Index Egyesület 1999-2004
Impresszum | Médiaajánlat | Adatvédelmi záradék