statisztikák

» népszámlálási adatok  
 
     
 
KERESÉS TELEPÜLÉSRE MEGYE
 
             
     
 
kapcsolódik

 

 

Doba c. / Szamosdob község (Szatmár megye)

Községközpont. A következő települések adatait foglalja magába: Szamosdob, Csengerbagos

Felekezeti megoszlás 2011
Összes Ortodox Katolikus Református Pünkösdista
2760 1864 73 497 165
Görög Katolikus Baptista Adventista Muzulmán Unitárius
54 - * - -
Evangéliumi Óhitű ortodox Zsinat-presbiteri evangélikus-lutheránus Evangélikus Ágostai evangélikus
- - - - -
Zsidó Jehova Más Felekezeten kívüli Ateista
- 10 - - -
Nem válaszolt
94

Felekezeti megoszlás 2002
Összes Ortodox Katolikus Református Pünkösdista
2784 1985 49 551 118
Görög Katolikus Baptista Adventista Muzulmán Unitárius
60 4 0 1 0
Evangéliumi Óhitű ortodox Zsinat-presbiteri evangélikus-lutheránus Evangélikus Ágostai evangélikus
0 0 0 0 1
Zsidó Más Felekezeten kívüli Ateista Nem válaszolt
0 12 2 0 1

Felekezeti megoszlás 1850-1992

Év Összesen Ortodox Görög katolikus Római katolikus Refor-mátus Evangé-
likus
Unitá-
rius
Izraelita Egyéb összesen Baptista Pünkös-dista
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12(c) Jakabffy Elemér Alapítvány, Media Index Egyesület 1999-2004
Impresszum | Médiaajánlat | Adatvédelmi záradék