statisztikák

» népszámlálási adatok  
 
     
 
KERESÉS TELEPÜLÉSRE MEGYE
 
             
     
 
kapcsolódik

 





 

Cehal c. / Oláhcsaholy község (Szatmár megye)

Községközpont. A következő települések adatait foglalja magába: Magyarcsaholy, Oláhcsaholy, Tasnádorbó

Felekezeti megoszlás 2011
Összes Ortodox Katolikus Református Pünkösdista
1594 1021 18 481 -
Görög Katolikus Baptista Adventista Muzulmán Unitárius
3 - * - -
Evangéliumi Óhitű ortodox Zsinat-presbiteri evangélikus-lutheránus Evangélikus Ágostai evangélikus
* - - - -
Zsidó Jehova Más Felekezeten kívüli Ateista
- 5 23 * -
Nem válaszolt
40

Felekezeti megoszlás 2002
Összes Ortodox Katolikus Református Pünkösdista
1996 1326 28 590 0
Görög Katolikus Baptista Adventista Muzulmán Unitárius
14 0 1 0 0
Evangéliumi Óhitű ortodox Zsinat-presbiteri evangélikus-lutheránus Evangélikus Ágostai evangélikus
0 0 0 0 0
Zsidó Más Felekezeten kívüli Ateista Nem válaszolt
0 36 1 0 0

Felekezeti megoszlás 1850-1992

Év Összesen Ortodox Görög katolikus Római katolikus Refor-mátus Evangé-
likus
Unitá-
rius
Izraelita Egyéb összesen Baptista Pünkös-dista
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12



(c) Jakabffy Elemér Alapítvány, Media Index Egyesület 1999-2004
Impresszum | Médiaajánlat | Adatvédelmi záradék